Aktuálne COVID opatrenia

Tu nájdete aktuálny zoznam opatrení proti COVID-19 v našom rezorte*
 AKTUALIZOVANÉ 24.10.2021

Od 25.10.2021 do 31.10.2021 je okres Detva v bordobej farbe (II. stupeň ohrozenia) 

 

Rezort Masarykov dvor poskytuje svojim hosťom rôzne služby a s ohľadom na túto skutočnosť je aj naďalej k dispozícii pre všetkých klientov, samozrejme s dodržaním všetkých potrebných opatrení. 

Nasledovné naše prevádzky sa riadia základným protokolom, čiže vstup je umožnený všetkým záujemcom bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonania ochorenia: 

 • Predajnička u Masaryka 

 • Celý exteriér Rezortu 

 • Masérske služby

 • Konské služby

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • Vstup max. 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy predajne a služby

 • nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • Stravovacie služby –  exteriér

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri a pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • okienkový výdaj

Doleuvedené prevádzky sa riadia nasledovným OTP protokolom, (Vstup len pre osoby s kompletným očkovaním, s platným testom, alebo po prekonaní Covid ochorenia) - povinnosť preukazovania sa pri príchode príslušným potvrdením:

 • Stravovacie služby – terasy Reštaurácie

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • terasy bez obmedzenia

  

 • Ubytovacie služby

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • Wellness centrum- bazén

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • nosenie respirátora v interiéri (šatňa) a rúška v exteriéri a pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • max. kapacity je 10 ľudí, bližšie informácie poskytne naša recepcia pri rezervovaný si vstupu

Doleuvedené prevádzky sa riadia protokolom plne zaočkovaný čiže vstup je umožnený pre a.) osoby najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osobynajmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) osoby najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo d) osoby do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. - povinnosť preukazovania sa pri príchode príslušným potvrdením:

 • Stravovacie služby – interiér Reštaurácie

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti

 • 2 metre rozostupy medzi stolmi

 • Wellness centrum- saunový svet

Nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • nosenie respirátora v interiéri (šatňa) a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach a pri vzdialenosti menšej ako 2 m a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia, odstupy),

 • maximálne 10 osôb len pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, bližšie informácie poskytne naša recepcia pri rezervovaný si vstupu

 

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

 • deti do 6 rokov veku

 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra

 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

 • osoby pri výkone športu

 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania

 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši

 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 m

 • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov

 

Výnimky pri nosení respirátora tvoria: 

 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu 

 

Hromadné podujatia – bližšie informácie k opatreniam Vám poskytneme na tel. čísle +421 905 748 081 alebo na sales@mdvor.sk.

V prípade, že potrebujete konkrétnejšie informácie, kontaktujte, prosím našu recepciu. Tešíme sa na vašu návštevu.
  
 *Informácie čerpáme z https://korona.gov.sk/