Infra sauna

Miestnosť, kde sa vykonáva predhriatie v infra kabíne pred masážou. Význam a využitie infračerveného žiarenia je v tom, že jeho účinky sa viažu na viaceré reflexy a reakcie, ktoré sa počas vývoja človeka spojili s tepelnými podnetmi prírodných zdrojov (slnko, oheň, voda). Toto žiarenie vyvoláva vznik začervenania, ktoré po krátkom čase vymizne. Infračervené žiarenie spôsobuje prehriatie kože, má analgetický a spasmolytický účinok