Tajomná Poľana - Bylinková parná sauna

Hlboké lesy zaberajú väčšinu pohoria Poľany. Pri prechádzke lesnými cestičkami a chodníčkami môžu ich návštevníci obdivovať nádherné bučiny, jedľobučiny ako aj výnimočné sutinové lesy s bukmi, jedľami, jaseňmi, brestom, javorom a lipou. Významnou súčasťou lesa na Poľane sú smrekové lesy na jej vrchole, ktoré majú často charakter pralesa. Na južnom úpätí Poľany objavíme výnimočné oblasti s výskytom duba, ceru a buka s hrabom. Časti týchto lesov boli vďaka svojej výnimočnosti vyhlásené za chránené územia, predovšetkým Zadná Poľana, Hročecký Grúň a Ľubietovský Vepor. Najznámejšie blahodárne účinky parnej sauny: uvoľňuje vnútorné napätie a stres, uvoľňuje svaly a zmierňuje zápaly, pre ľudí s alergiou alebo astmou pomáha parná sauna tým, že teplo rozširuje dýchacie trubice a uľahčuje dýchanie, parné sauny pomáhajú vyčistiť a detoxikovať kožu, vysoká teplota stimuluje imunitný systém porovnateľným spôsobom ako pri horúčke. Saunovanie napomáha dosiahnuť hlbší a výdatnejší spánok, posilňuje kardiovaskulárny systém.