Náhľadový obrázok

Zvolenský zámok

Národná kultúrna pamiatka Zvolenský zámok je dominantou a symbolom stredoslovenského mesta Zvolen. Tento goticko--renesančný zámok dal postaviť v 70. rokoch 14. storočia uhorský kráľ Ľudovít I. ako poľovnícke sídlo uhorských kráľov.

Medzi stále expozície patrí výstava kópií diel Majtra Pavla z Levoče alebo výber z diel európskeho výtvarného umenia.