Vodopád Bystré

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré sa nachádza na južných svahoch Poľany, asi 8 km severne od Hriňovej. Popýšiť sa môže svojou 23 metrovou výškou, vďaka čomu patrí nielen medzi najvyššie, ale i najmohutnejšie slovenské vodopády. Vodopád vznikol približne pred 13,5 miliónmi rokov, stuhnutím lávy. Z tej sa vytvorili čierny andezitové bloky, ktoré dnes pripomínajú veľké kvádre, po ktorých steká burácajúci prameň vodopádu. Prechod okolo vodopádu umožňujú rebríky a lano, a preto je potrebné zachovať opatrnosť. Dostač sa k nemu dá viacerými chodníčkami. Krásna, ale poučná je trasa, ktorá vedie z Hriňovej, pretože jej súčasťou je aj nový náučný chodník dlhý 3 kilometre.