Náhľadový obrázok

Vagačov dom

Vagačov dom začali stavať v roku 1908. V tom čase v jeho blízkosti vyrástol aj mestský dom. V rokoch 1932-1933 pribudla nadstavba. Dom, aj keď pre mnohých hodnotný, nikdy nebol zaradený medzi pamiatky. Aj preto sa pri rekonštrukcii nemuseli dodržiavať tak prísne pravidlá. No podľa slov samotného majiteľa, sa pri oprave snažia zachrániť všetko, čo sa dá s prihliadaním na pôvodnú podobu stavby. V jeho primárnom záujme je zachovanie historickej podoby budovy a jej remeselný odkaz.