Náhľadový obrázok

Terasové políčka Poľana

Terasové políčka výrazne ovplyvňujú identitu Hriňovských lazov a sú súčasťou Biosférickej rezervácie Poľana v rámci programu Človek a Biosféra. Je možné tu zažiť aj autentické ukážky lazníckeho života (alebo aspoň jeho fragmenty) a stále živé tradície i obyčaje spojené s kalendárnym cyklom, ako sú betlehemské i fašiangové obchôdzky; veľkonočná oblievačka; stavanie a váľanie májov, pálenie míľ na Turíce; dožinky a mnoho ďalších aktivít.