Pustý hrad

NRuiny Pustého hradu sa nachádzajú neďaleko Zvolena nad sútokom riek Hron a Slatina. Skladá sa z dvoch hradných celkov: Dolný a Horný hrad, ktoré sú spojené takmer 400 metrov dlhým kamenozemným valom.

Hradný komplex bol vybudovaný v priebehu 12. - 14. storočia a už v polovici 15. storočia bol zničený vo vojne medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Najzachovalejšími časťami Pustého hradu sú hlavná vstupná brána Horného hradu a zrúcaniny obytnej veže Dolného hradu. Na hrade prebieha aj archeologický výskum, ktorý odkryl na mieste hradu staršie praveké opevnenie.