Náhľadový obrázok

Prírodná rezervácia Kopa

Prírodná rezervácia Kopa sa nachádza nad Melichovou skalou a je estetickou dominantou južných svahov Poľany. Reprezentuje skalnú stenu vymodelovanú mrazovým zvetrávaním.Cez rezerváciu prechádza severná hranica rozšírenia teplomilných druhov fauny a flóry.