Náhľadový obrázok

Poľana

Dominantou celého regiónu Podpoľanie je stratovulkán Poľana. V súčasnosti najväčšia vyhasnutá sopka v strednej Európe (1458 m n. m.) kedysi, za čias svojej činnosti, dosahovala údajne o kilometer viac. Z jej gigantického kužeľa sa zachovala základňa s priemerom 18 km. Z vyhliadok na vrchu Poľany (Katruška, Zbojnícky tanec) je za priaznivého počasia vidieť do Maďarska, ale aj štíty Vysokých Tatier. Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana je s rozlohou 855 ha druhým najväčším pralesom na Slovensku. Najstaršie stromy dosahujú vek až 450 rokov a lesy na Poľane sú domovom mnohých druhov zvierat, medzi nimi aj medveďa hnedého.