Náhľadový obrázok

Podpolianske múzeum Detva

Múzeum patrí k najmladším detvianskym kultúrnym inštitúciám, nakoľko bolo založené v roku 1994. Podpolianske múzeum sa zaoberá dokumentovaním a sprístupňovaním hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. Pre návštevníkov má pripravených niekoľko stálych expozícii:

  • expozícia Ovce moje, ovce... Valaská kultúra na Podpoľaní
  • historická výstava Detva v kontexte Vígľašského panstva
  • expozícia Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo - prvý slovenský námorný kapitán

Okrem stálych expozícii celoročne ponúka návštevníkom aj prezentačné podujatia, ako napríklad kultúrno - výchovné aktivity, tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru, či krátkodobé výstavy.