Náhľadový obrázok

Prírodná rezervácia Mačinová

Ľadolezci obľubujú prírodnú rezerváciu Mačinová. Tá predstavuje typický príklad blokoviska až suťoviska, ktoré vzniklo na okraji lávového prúdu a je charakteristické pre územie vulkanického pôvodu. V zime v nej stekajúca voda zamŕza, čo vyhovuje práve nadšencom extrémneho lezenia na ľadových stenách.