Náhľadový obrázok

Hupková sklárska pec

O histórii bzovských sklární sa návštevníci dozvedia z infopanelov pri novopostavenej Hupkovej sklárskej peci v Dolnej Bzovej. Pôvodnú začali stavať v roku 1769, dokončili ju a spustili v roku 1771.V r. 1769 po vzájomnej dohode medzi prefektom divínskeho panstva Jozefom Fejérpatakym a sklárskym majstrom Bernardom Hupkom došlo k uzatvoreniu zmluvy o výstavbe novej sklárskej huty. Majster Hupka sa zaviazal, že hutu na výrobu krištáľového a rezaného skla postaví na Bzovej a do panskej pokladnice z nej bude každoročne odvádzať 200 zlatých. Táto zmluva bola zaprezentovaná 3. júna 1769.