Historický vlak vo Vígľaši

Lesnú železnicu z Vígľaša na Poľanu začali stavať v roku 1904. Prvý úsek z Vígľaša k očovskej píle dokončili v roku 1905 a do prevádzky ho uviedli v roku 1906. V roku 1907 bol dokončený úsek z Očovej do Kysliniek – do prevádzky uvedený 23.11.1907. Celková dĺžka trate bola 26 km.

Odbor kultúry Okresného Národného Výboru rozhodol o tom, že niekoľko metrov koľají, parný rušeň U175 48, osobný vozeň, plošinový vozeň a 4 oplenové vozne predsa len ostanú zachované. V ďaka tomuto rozhodnutiu ich dnes môžeme nájsť pod hradom na východnom okraji obce Vígľaš. Po bývalej trase dráhy dnes vedú lesné cesty.