Náhľadový obrázok

Fiľakovský hrad

Hrad sa nachádza na vrchole skaly takmer v centre Fiľakova.

Dnes sídli na Fiľakovskom hrade Hradné múzeum s expozíciami o histórii hradu a jeho okolia. Vystavené sú tu vzácne stredoveké hradné nálezy a predmety z obdobia 39-ročnej tureckej okupácie Fiľakova.Súčasťou expozície sú aj hodnotné exponáty z najvýznamnejších archeologických lokalít v okolí Fiľakova.