Náhľadový obrázok

Cyklotrasy na Podpoľaní

V oblasti Podpoľania je pre Vás pripravených viac než 300 km značených cyklotrás a množstvo miestnych cestičiek po okolitých lazoch pod Poľanou.

Cyklotrasy a cyklochodníky pre svojich návštevníkov ponúka aj Masarykov dvor vo Vígľaši, ktorý má na areál napojených niekoľko trás. Priamo z Masarykovho dvora vedie cyklochodník cez malebné obce pod Poľanou cez Stožok, Krné, Detvu, Kostolnú, Dúbravy, Hradnú, Holcov Majer, Vígľaš a späť na Masarykov dvor.