Autor

John Ruskin, anglický spisovateľ a umelecký kritik