Náhľadový obrázok

Morka domáci

Morky biele brojlerové : Vyznačujú sa rýchlymi rastovými schopnosťami. Výkrm u moriakov trvá 5-6 mesiacov, dorastajú do 25 kg, za výkrmnú dobu spotrebujú cca 70 kg krmiva. U moriek trvá výkrm 4-5 mesiacov, dorastajú do 13-15 kg, spotrebujú cca 40 kg krmiva. Pri chove moriek treba dbať na to, aby hlavne v mladom veku nezmokli, ale odporúčame zabrániť tomu počas celej doby odchovu. Predávajú sa vo veku 7 týždňov s priemernou hmotnosťou 2,2 kg. Predávajú sa buď netriedené podľa pohlavia alebo aj samotných moriakov.