Náhľadový obrázok

MASARYKOV DVOR OTVÁRA RODINNÉ INKLUZÍVNE IHRISKO RODINKA

Najväčší dar je čas

Každé dieťa si zaslúži bezpečné detstvo a nádej na šťastnú budúcnosť. A práve 1. jún je sviatok detí, ktorý sa v mnohých krajinách sveta oslavuje ako Medzinárodný deň detí. Špeciálne v tento deň si my dospelí pripomíname ich čistú radosť, spontánnosť, dôležitosť a nenahraditeľnosť. Na Slovensku sa tento sviatok oslavuje už od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viaceré vlády zaviedli vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. A preto v tento deň by sa malo deťom uľaviť, napr. od domácich prác, prípadne by im mohli byť zrušené zákazy, dopriať im viac sladkostí, odmien, možností na úsmev, možno aj v podobe nejakej hračky. Stále však platí, že pre deti je meradlom rodičovskej lásky pozornosť a čas, ktorí s nimi strávime.

Ihrisko pre všetky deti zdarma

Už túto nedeľu (5. júna) sa v rezorte Masarykov dvor bude konať oslava dňa detí. Pre všetkých malých návštevníkov je pripravený celodenný program, vystúpenie detského súboru Ratolesť, detské vystúpenie Šaška Baška, vystúpenie ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve, animačný program, maľovanie na tvár, predaj produktov od remeselníkov a event podporia aj hviezdy seriálu Prázdniny: herečky Kristína Greppelová a Karolína Karoly Kubánková. Svetlo sveta v tento deň uzrie aj nové detské inkluzívne ihrisko Rodinka, ktoré vzniklo vďaka občianskemu združeniu Náš región Podpoľanie. Rodinný inkluzívny areál bol vybudovaný vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

,,Chceli sme vybudovať, niečo čo v našom regióne chýbalo, a to bol priestor, kde sa deti môžu hrať, stretávať s kamarátmi alebo tráviť voľnočasové aktivity s rodičmi. Zároveň sme chceli vytvoriť priestor aj detičkám s hendikepom, ktorý im ponúka možnosť trávenia voľného času pri hre s rovesníkmi,“ hovorí Martin Malatinec, predseda OZ Náš región Podpoľanie a dodáva, že by chcel vyzdvihnúť hlavne  rýchlosť vybudovania projektu, ktorý od prvotného podania žiadosti cez schválenie až po konečnú realizáciu bol dokončený v priebehu ôsmich mesiacov. „Zároveň chcem poukázať, že takýmto spôsobom by sa na Slovensku mali realizovať všetky projekty. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pracovníkom MPSVR a  kolektívu občianskeho združenia Náš región Podpoľanie za promptný a odborný prístup k projektu. Verím, že toto miesto prinesie deťom radosť a zábavu a budú sa sem rady vracať. Ihrisko je prístupné pre všetkých bezplatne a to po celý rok,” uzatvára Martin Malatinec. Doprajte deťom možnosť vyskúšať si toto ihrisko medzi prvými a príďte s nimi stráviť rodinný deň do rezortu Masarykov dvor.