Podpolianske múzeum

Podpolianske múzeum sídli v budove bývalého obecného úradu. V múzeu sa nachádzajú trvalé expozície Ovce moje, ovce… (Valaská kultúra na Podpoľaní), Detva v kontexte Vígľašského panstva a Z Detvy na more… Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán.