Kostol sv. Františka z Assisi

Kostol stojí na základoch renesančného chrámu z roku 1664 a postavený bol na začiatku 19. storočia. Na vonkajšej stene kostola je pamätná tabuľa venovaná národnému dejateľovi, historikovi, etnografovi, kňazovi a autorovi monografie Detva Karolovi Antonovi Medveckému. V okolí kostola sa nachádzajú drevené vyrezávané kríže a drevená vyrezávaná brána.