Cenník požičovne motokár

30 minút prenájom malej motokáry 3 €
30 minút prenájom veľkej motokáry 5 €

Pri zapožičaní motokáry sa uhrádza vratná záloha 20,– € / 1 motokáru. Záloha bude vrátená po odovzdaní predmetu výpožičky.