Cenník požičovne bicyklov

Od 19.4.2021 opäť poskytujeme prenájom bicyklov. Viac informácií a rezervácie prijímame na našej recepcii

Návštevníci si môžu požičať bicykel priamo u nás, vydať sa na cyklopotulky po okolí a vychutnať si krásy okolitej podpolianskej prírody.

CENNÍK platný od 15.4.2021.

10% zľava pre ubytovaných zákazníkov v Rezorte Masarykov dvor.

Do 1 hodiny prenájom bicykla 5 €
Od 1- 3 hodín prenájmu bicykla 10 €
Od 3 – 6 hodín prenájmu bicykla 15 €
Prenájom bicykla na celý deň 20 €
Prenájom prilby 3 €
Prenájom zámku 2 €

Pokuty a sankcie

Poškodenie bicykla (podľa rozsahu a miery zavinenia) od 20 €
Poškodenie prilby 5 €  až 20 €

Pri zapožičaní bicykla sa uhrádza vratná záloha 20,– € / 1 bicykel. Záloha bude vrátená po odovzdaní predmetu výpožičky.

Pri výpožičke je medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom podpísaná Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci.