Ustajnenie koní v rezorte Masarykov dvor

 

Šťastný domov pre Vášho koňa to je jazdecký areál v Rezorte Masarykov dvor.

Ponúkame Vám možnosť ustajnenia koní:

 • Dobre odvetraná stajňa
 • Denné čistenie priestraného boxu, kontrola funkčnosti a čistoty napájačiek, kontrola čistoty kŕmneho žľabu, dopĺňanie podstielky (slama)
 • Hnojenie priebežne 1x cez deň
 • Štandardná kŕmna dávka 3 x cez deň (ráno, obed a večer):
  • Seno: 10 - 12kg / kôň / deň
  • Jadro: 3kg / kôň / deň
  • Stelivo + krmná slama: 8 – 10kg / kôň / deň
 • Základná vizuálna kontrola koňa (či nedošlo k zraneniu, opuchu nôh, kolikovému stavu atď) a základná manipulácia s koňom (vyvádzanie koňa do a z výbehu v stanovených hodinách, zatváranie do boxu.),
 • Vytvorenie sociálneho zázemia pre Odberateľa (WC, sprcha, šatňa, sedlovňa),
 • Využívanie výbehov pre koňa, ktoré sú všeobecne určené zamestnancami Poskytovateľa,
 • Používanie sprchového boxu vnútorného aj vonkajšieho
 • Pohyb v krytej jazdeckej hale, maštali a ich zariadeniach v termínoch podľa dohody so zamestnancami Poskytovateľa a to najdlhšie do 22:00 hod.,
 • Pohyb na vonkajšej jazdiarni a opracovisku v termínoch podľa dohody so zamestnancami Poskytovateľa a to najdlhšie do 22:00 hod.,
 • Pohyb v krytej kruhovke, ktorá sa nachádza v strede kolotoča v termínoch podľa dohody so zamestnancami Poskytovateľa a to najdlhšie do 22:00 hod.
 • Používať krytú jazdiareň alebo vonkajšiu jazdiareň a opracovisko 10x do mesiaca na športové tréningy za účasti externého trénera,
 • Využívanie jednej skrinky na jedného koňa,
 • Vymieňanie diek v zimnom a prípadne v inom období alebo výmena chráničov,
 • Možnosť používať skokový materiál
 • K dispozícii je sedlovňa, šatne s WC, sprcha
 • Vychádzky do okolia
 • Možnosť tréningov
 • Kamerový systém

Pre viac informácií nás kontaktuje na asistent@mdvor.sk

https://masarykov-dvor.sk/

V ustajnení nie je zahrnuté:

 • služba kováča
 • veterinárne služby
 • poistenie koňa
 • vodenie a pohyb koňa
 • podávanie doplnkových krmív (vitamíny a iné)

Cena ustajnenia na jedného koňa na jeden mesiac je 370,--  € s DPH.